ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

GOLF PARK RAJEC – golfový klub ponúka hracie možnosti na golfovom ihrisku v Rajci. Golfový klub nie je členom SKGA, takže nie je ani HCP autoritou pre jeho členov – hráčov golfu. Golfový klub začal svoju aktivitu v roku 2017 z dôvodu, že nebola obnovená spolupráca medzi dovtedy domovským klubom Žilinsko-rajecký golfový klub a majiteľom ihriska. Tí hráči, ktorí potrebujú mať evidovaný aj HCP, sa musia zaregistrovať aj v ďalšom klube, ktorý je riadnym alebo pridruženým členom SKGA.

Sídlo: Bystrická 66, 015 01 Rajec, Slovenská republika

Číslo účtu: SK55 1111 0000 0014 1825 6008

CENNÍK GOLF PARK RAJEC – golfový klub pre sezónu 2017

znižujeme ceny poplatkov od 15.07. nasledovne:

ČLENSKÝ HRACÍ POPLATOK:
Ročný poplatok – DOSPELÝ 280,00 €
Ročný poplatok – ŠTUDENT do 26 r. * 250,00 €
Ročný poplatok – DIEŤA do 13 r. 50,00 €
Ročné firemné členstvo neprenosné 475,00 €
Ročné firemné členstvo prenosné 750,00 €
Ročné firemné členstvo prenosné 1+1 1 000,00 €

*študent, ktorý nie je externým študentom VŠ

POZNÁMKA:

GOLF PARK RAJEC – golfový klub nie je členom SKGA, a preto nie je HCP autoritou.
Vzhľadom na to GOLF PARK RAJEC – golfový klub ponúka pre sezónu 2017 len ročné hracie členstvá, ktoré nie sú životnými členstvami. Z toho dôvodu neplatia členovia ani vstupné poplatky.
Ak žiadateľ o členstvo v našom klube chce mať naďalej vedený HCP, musí byť členom aj iného golfového klubu, ktorý je riadnym alebo pridruženým členom SKGA. Vedenie HCP pre členov nášho klubu ponúkli viaceré spriaznené golfové kluby, ale každý hráč si môže vybrať podľa vlastnej vôle a podmienok, ktoré tieto kluby ponúkajú. My môžeme odporučiť Airport Golf Club Šurany, kde za registračné členstvo zaplatíte 55 eur na rok 2017. Záujemcovia o registráciu v tomto klube môžu kontaktovať priamo Airport Golf Club Šurany (www.airportgolf.sk) alebo si vyžiadať prihlášku mailom na clubhouse@golfparkrajec.sk.

ČLENSTVÁ V KLUBE

Ročné hracie členstvo Dospelí:

– určené pre tých hráčov – dospelých, ktorí chcú hrávať pravidelne na ihrisku v Rajci

– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub

– ročné členstvo, ktoré nazahŕňa vedenie HCP

 

Ročné členstvo Študent do 26 rokov:

– určené pre študentov do 26 rokov (študenti SŠ a VŠ denného štúdia), ktorí chcú hrávať pravidelne na ihrisku v Rajci

– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub

– ročné členstvo, ktoré nazahŕňa vedenie HCP

 

Ročné členstvo Dieťa do 13 rokov:

– určené pre deti do 13 rokov, ktoré chcú hrávať pravidelne na ihrisku v Rajci.

– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub

– ročné členstvo, ktoré nazahŕňa vedenie HCP

 

Ročné firemné členstvo neprenosné:

– určené pre spoločnosti a ich zamestnancov

– členstvo je na meno a nie je prenosné, je však možnosť 3x do roka zmeniť meno vlastníka karty

– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub

– ročné členstvo, ktoré nazahŕňa vedenie HCP

 

Ročné firemné členstvo prenosné:

– určené pre spoločnosti a ich zamestnancov

– členstvo je prenosné na viac osôb z jednej spoločnosti, umožňuje hru tomu hráčovi, ktorý predloží kartu na recepcii

– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub

– ročné členstvo, ktoré nezahŕňa vedenie HCP

 

Ročné firemné členstvo prenosné 1+1:

– dve členstvá určené pre spoločnosti a ich zamestnancov

– členstvo je prenosné na viac osôb z jednej spoločnosti, umožňuje hru tomu hráčovi, ktorý predloží kartu na recepcii

– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub

– ročné členstvo, ktoré nezahŕňa vedenie HCP

 

Výhody všetkých ročných členov klubu na ihrisku v Rajci:

– vstup na tréningové plochy ZDARMA

– 1 dávka loptičiek na Driving (16 ks) za 0,70 eur (30% zľava)

– hra za prvých 9 jamiek: 1,50 eur

– hra za druhých 9 jamiek: 1 eur

– hra za tretích 9 jamiek: 50% zľava z pultovej ceny

– možnosť nabíjania členskej drivingovej karty na recepcii bez používania mincí

 

Pravidlá používania kariet na driving range:

– všetci členovia GOLF PARK RAJEC – golfový klub odbržia kartu na driving range

– v prípade poškodenia karty alebo vydania náhradnej karty bude nová karta spoplatnená sumou 10 eur

– kartu je možné nabíjať na recepcii na ľubovolný počet dávok, nevyčerpané dávky prechádzajú na účet držiteľa nasledujúcu sezónu. Pri nevyčerpaní dávok v nasledujúcej sezóne budú nabité dávky vynulované v ďalšom období.

– v prípade, že bude zistené neadekvátne použitie karty zo strany držiteľa (neprimerané vydanie veľkého počtu loptičiek v krátkom časovom rozsahu alebo dobitie kariet bez realizácie platby), bude táto karta zo strany prevádzkovateľa golfového ihriska zablokovaná

Mobil: +421 917 477 235
Email: clubhouse@golfparkrajec.sk
GPR servis, s.r.o., Bystrická 66
015 01 Rajec, Slovenská republika