ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

GOLF PARK RAJEC – golfový klub ponúka hracie možnosti na golfovom ihrisku v Rajci. Golfový klub nie je členom SKGA, takže nie je ani HCP autoritou pre jeho členov – hráčov golfu. Golfový klub začal svoju aktivitu v roku 2017 z dôvodu, že nebola obnovená spolupráca medzi dovtedy domovským klubom Žilinsko-rajecký golfový klub a majiteľom ihriska. Tí hráči, ktorí potrebujú mať evidovaný aj HCP, sa musia zaregistrovať aj v ďalšom klube, ktorý je riadnym alebo pridruženým členom SKGA.

Sídlo: Bystrická 66, 015 01 Rajec, Slovenská republika

Číslo účtu: SK55 1111 0000 0014 1825 6008

CENNÍK GOLF PARK RAJEC – golfový klub pre sezónu 2019

ČLENSKÝ HRACÍ POPLATOK:
Ročný poplatok – DOSPELÝ 590,00 €
Ročný poplatok – ŠTUDENT do 26 r. * 255,00 €
Ročný poplatok – DIEŤA do 13 r. 85,00 €
Ročné firemné členstvo neprenosné 870,00 €
Ročné firemné členstvo prenosné 1390,00 €
Ročné firemné členstvo prenosné 1+1 1 950,00 €

*študent, ktorý nie je externým študentom VŠ, predložený doklad o štúdiu karta ISIC, EURO26

ČLENSTVÁ V KLUBE

Ročné hracie členstvo Dospelí:

– určené pre tých hráčov – dospelých, ktorí chcú hrávať pravidelne na ihrisku v Rajci
– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub
– ročné členstvo, ktoré nazahŕňa vedenie HCP

Ročné členstvo Študent do 26 rokov:

– určené pre študentov do 26 rokov (študenti SŠ a VŠ denného štúdia), ktorí chcú hrávať pravidelne na ihrisku v Rajci, preukazujú sa preukazom ISIC, EURO 26
– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub
– ročné členstvo, ktoré nazahŕňa vedenie HCP

Ročné členstvo Dieťa do 13 rokov:

– určené pre deti do 13 rokov, ktoré chcú hrávať pravidelne na ihrisku v Rajci.
– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub
– ročné členstvo, ktoré nazahŕňa vedenie HCP

Ročné firemné členstvo neprenosné:

– určené pre spoločnosti a ich zamestnancov
– členstvo je na meno a nie je prenosné, je však možnosť 3x do roka zmeniť meno vlastníka karty
– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub
– ročné členstvo, ktoré nazahŕňa vedenie HCP

Ročné firemné členstvo prenosné:

– určené pre spoločnosti a ich zamestnancov
– členstvo je prenosné na viac osôb z jednej spoločnosti, umožňuje hru tomu hráčovi, ktorý predloží kartu na recepcii
– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub

Ročné firemné členstvo prenosné 1+1:

– dve členstvá určené pre spoločnosti a ich zamestnancov
– členstvo je prenosné na viac osôb z jednej spoločnosti, umožňuje hru tomu hráčovi, ktorý predloží kartu na recepcii
– každá hra je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka GPR pre členov golfového klubu GOLF PARK RAJEC – golfový klub

Výhody všetkých ročných členov klubu na ihrisku v Rajci:

– vstup na tréningové plochy ZDARMA
– 1 dávka loptičiek na Driving (16 ks) za 0,70 eur (30% zľava)
– hra za prvých 9 jamiek: 1,50 eur
– hra za druhých 9 jamiek: 1 eur
– hra za tretích 9 jamiek: 50% zľava z pultovej ceny
– možnosť nabíjania členskej drivingovej karty na recepcii bez používania mincí

Pravidlá používania kariet na driving range:

  • všetci členovia GOLF PARK RAJEC – golfový klub odbržia kartu na driving range automaticky
  • kartu je možné nabíjať na recepcii na ľubovolný počet dávok, nevyčerpané dávky prechádzajú na účet držiteľa nasledujúcu sezónu. Pri nevyčerpaní dávok v nasledujúcej sezóne budú nabité dávky vynulované v ďalšom období.
  • v prípade, že bude zistené neadekvátne použitie karty zo strany držiteľa (neprimerané vydanie veľkého počtu loptičiek v krátkom časovom rozsahu alebo dobitie kariet bez realizácie platby), bude táto karta zo strany prevádzkovateľa golfového ihriska zablokovaná
Mobil: +421 917 477 235
Email: clubhouse@golfparkrajec.sk
GPR servis, s.r.o., Bystrická 66
015 01 Rajec, Slovenská republika